Rozhlednové rarity - umělé zříceniny

Gummersbach (Německo)
Chelmiec (Polsko)
Hamelika (Česko)

Vznik prvních rozhleden je svázán s vlnou romantismu. Ten se vyznačoval nejen proklamovaným návratem k přírodě ale také napodobováním historických staveb, nejlépe i s jejich patinou. Tak se zrodilo též několik vyhlídkových staveb v podobě "umělých ruin". Snad největší raritou v tomto ohledu je umělá vyhlídková zřícenina zvaná Merhart u středoněmeckého Gummersbachu. Pochází z 19. století a dodnes je funkční. Na vrchu Chelmiec u polského Walbrzychu stojí rovněž rozhledna v podobě zříceniny, postavená v roce 1888 tehdejším místním horským spolkem. Na našem území je asi nejznámějším reprezentantem této skupiny rozhleden Hamelika v Mariánských Lázních (z roku 1876).

Další podrobnosti a zajímavosti najdete v dvoudílné kronice českých a světových rozhleden: ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA. a ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ.