Rozhlednové rarity - vyhlídkové vodárny

Wroclaw (Polsko)
Burgstadt (Německo)
Hladnov (Česko)
Prešov (Slovensko)

Už na přelomu 19. a 20. století se na výšinách v okolí některých měst začaly objevovat věže, které měly plnit dva účely. Primární byla funkce vodojemu, sekundární pak vyhlídka na město a jeho okolí. Zejména v Německu se tento typ vodárensko-vyhlídkových staveb značně rozmohl a dodnes je tam můžeme spatřit a v mnoha případech i vystoupat na jejich ochozy. Na obrázcích je představen výběr několika takových pozoruhodných staveb z různých zemí - od polské Wroclawi (věž dodnes funguje), přes německý Burgstadt, Hladnov v Ostravě (dlouhodobě uzavřený) až po betonovou věž v Prešově (dodnes stojící). U nás v poslední době vyrostly dvě nové rozhledny spojené s vodojemem (ovšem podzemním), a to na Valu u Králíků a v Ocmanicích u Náměšti.

Další podrobnosti a zajímavosti najdete v knihách ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA. a ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ.