Vyhldíkové stavby v Českém středohoří:

Hněvín u Mostu
Mostka u Litoměřic
Stříbrník u Loun