Bývalá rozhledna na Smrku

Na historických pohlednicích můžeme porovnat vzhled a stav rozhledny v letech 1910, 1930 a 1945

Smrk jako nejvyšší hora české části Jizerských hor čekal na svou rozhlednu až do roku 1892. Jestliže do té doby bylo možné stavbu odkládat, vést nová jednání s majitelem panství a čekat na příznivější podmínky, v onom roku už to nepřicházelo v úvahu. Kousek za tehdejší pruskou hranicí se totiž do stavby vyhlídkové věže na Stohu již pustila místní sekce Krkonošského horského spolku. Novoměstští občané nechtěli za žádnou cenu zůstat pozadu, a proto jejich okrašlovací spolek urychleně vypracoval plány dřevěné trámové rozhledny. Původně měla být vysoká 15m, ale snad v tom hrála svou roli i otázka prestiže, protože rozhledna nakonec dosáhla výšky 20m.

Prací byl pověřen novoměstský tesař Fritsch, který stál před nelehkým úkolem, neboť na vrcholu Smrku dostatečně dlouhé a rovné stromy nerostly. Dvacetimetrové kmeny musely být proto poraženy a zpracovány v údolí a dopraveny pracně na vrchol. Stavba čtyřpatrové konstrukce trvala 7 týdnů a stála 1683 zlatých, než mohla být věž slavnostně otevřena. Stalo se tak 21.8.1892. Nevyhlášený souboj s Krkonošským spolkem tehdy Novoměstští prohráli, neboť rozhledna na Stohu stála již 29.7.1892, tedy o měsíc dříve.

Vedle rozhledny byla později postavena chata umožňující přenocování a poskytující jednoduché občerstvení, neboť návštěvníků valem přibývalo. Chatu dostal do pronájmu bývalý tesař, nyní hostinský Franz Fritsch, který ji potom vedl a vylepšoval po dalších 30 let.

Rozhledna byla již od počátku vybavena bleskosvodem a pravidelně, každé dva roky, byla natírána. Díky tomu, určitě i díky fortelné práci mistra Fritsche, a snad v tom byla i ruka štěstěny, přežila rozhledna na Smrku všechny své dřevěné kolegyně a dožila se na trámovou rozhlednu neuvěřitelných 50 let, což v Čechách nemělo obdoby. Zničila ji až válečná doba, kdy na údržbu nezbýval čas ani peníze. Torzo věže se definitivně zřítilo začátkem padesátých let.

Stoleté výročí dalo v roce 1992 vzniknout Společnosti pro obnovu rozhledny na Smrku. Jejím cílem je vrátit Smrku, vládci Jizerských hor, opět jeho královskou korunu. V roce 1994 byla vyhlášena architektonická soutěž, z níž vzešlo několik zajímavých návrhů. Bohužel, jejich realizaci zatím brání nedostatek finančních prostředků.

© 2002 Jan Nouza.

Na základě autorovy knihy O historii a osudech rozhleden v Jizerských horách . (Neoprávněné kopírování a rozšiřování textu, jeho částí jakož i ilustrací je porušením autorského zakona.)