Rozhledny - stránky pro aktivní zájemce

Cíl těchto stránek

Od roku 1999, kdy Česká televize poprvé vysílala dokumentární seriál ROZHLÉDNI SE, ČLOVĚČE, a kdy vyšla kniha ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA, se rozhledny staly jedním z nejatraktivnějších turistických cílů. (V některých regionech mají dokonce vyšší návštěvnost než hrady a zámky.) Uvedený rok znamenal začátek nové epochy ve výstavbě rozhleden. Během následujících 10 let se jejich počet zvýšil téměř na dvojnásobek, jak ukazuje níže uvedený graf.

Zájem o rozhledny má mnoho různých podob: Od prostého obdivu ke stavbám pamatujícím zlatou éru turistiky, přes jejich postupné obcházení (motivované často různými soutěžemi), až po vytváření různých sbírek spojených s fenoménem vyhlídkových staveb. Zájem se projevil i na knihkupeckých pultech, kde se postupně objevilo několik knižních a mapových titulů, věnovaných tématu rozhleden. Stranou samozřejmě nezůstal internet, kde vzniklo (a také dříve či později zaniklo) několik specializovaných stránek. Z některých se ovšem zdá, jako by už téma bylo vyčerpané. A přitom lze ještě řadu nových faktů vypátrat, doplnit existující data o další neznámé skutečnosti, zabývat se evropským kontextem, zažít dobrodružství při pátrání v archivech i v terénu a v neposlední řadě se aktivně zasloužit o výstavbu dalších nových objektů, u nichž se už nebudou opakovat chyby z minula.
Právě tento AKTIVNÍ PŘÍSTUP k rozhlednám si kladou za cíl stránky, které nyní čtete.

Nevyřešené otazníky kolem českých rozhleden

V knihách ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA a ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ jsem popsal všechny stavby, u nichž se mi podařilo hodnověrně dokázat jejich existenci, ať už na základě písemných faktů či vyobrazení. V mém archivu je však stále několik desítek nevyřešených otazníků. Některé mají podobu pohlednic zobrazujících neznámou stavbu, která podle určitých indicií mohla stát u nás. Anebo jde o zmínky ze starých průvodců či značky ve starých mapách. Nechcete se pokusit vypátrat něco, co se v minulých dvaceti letech z různých důvodů nepodařilo mně? Zde je seznam některých námětů na hledání v historických archivech a pramenech.

Náměty na pátrání v terénu - aktualizováno 1.12.2008

Pokud vás neláká pátrání v přítmí archivu a trpělivé listování stránkami starých kronik či stoletých tiskovin (věřte však, že i ono může být velmi napínavé), a máte raději objevování v přírodě, zkuste se vydat po stopách zaniklých rozhleden na místa, kde kdysi stály. Vodítkem vám budou obě výše zmíněné knihy. Podrobnější údaje ode mne prosím nevyžadujte, pátrání přece jen musí být trochu otevřené, aby mělo smysl. Podívejte se na fotografie nalezených míst a zbytků rozhleden, k nimž můžete postupně přidat vlastní přírůstky.

Výlety za rozhlednami do ciziny - aktualizováno 12.1.2007

Navštívili jste již všechny české rozhledny a schází vám další motivace pro výlety za dalekými výhledy? Nezoufejte. Často stačí vyrazit jen kousek za hranice a narazíte na zajímavé stavby, které vám pomohou vytvořit si širší, celoevropský pohled na fenomén vyhlídkových staveb. Vodítkem vám může být kniha ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ, jejíž velká část je věnována rozhlednám v okolních zemích. Pro výlety do ciziny má Česko příhodnou polohu, protože leží prakticky ve středu regionu, v němž mají rozhledny historickou tradici.
Pro rok 2005 vyhlašuji téma: Rozhledny v německé části Krušných hor. Proč? Je jich tam poměrně mnoho (dokonce více než na naší části) a lze je poměrně snadno navštívit. Vaše fotografie pak pomohou vytvořit zajímavou galerii, která může inspirovat další zájemce.

Uvažujete o stavbě rozhledny?

Pak se Vám mohou hodit některé rady, které se objevily již v knize ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ. Díky možnostem internetu zde mohou být dále aktualizovány o nové poznatky a skutečnosti.

© 2005 Jan Nouza.