Soumrak rozhleden v českých zemích

Soumrak rozhleden v českých zemích?

Téměř 20 let (od podzimu 1996) se na této adrese mohli čtenáři webu dovídat novinky ze světa rozhleden. Uveřejňoval jsem zde nové skutečnosti objevené při pátrání po jejich historii, informoval o záchranných akcích i o nových stavbách. Stránky stály u zrodu televizního cyklu ROZHLÉDNI SE, ČLOVĚČE, a pomohly také propagovat knihy (např. ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA), které jsem na téma rozhleden napsal. Snažil jsem je pravidelně aktualizovat téměř až do konce roku 2014 (původní verze stránek je zde). Stále víc a víc jsem si ale uvědomoval, že s rozhlednami se děje něco, z čeho nemám radost ani já, ani mnozí další. Snažil jsem se získat určitý nadhled a odstup, než se pokusím zformulovat svůj názor. Nyní, po roce tak činím.

České rozhledny zažily ve své dvousetleté historii řadu různých epoch, jak jsme to ukázali v televizním seriálu. Bohužel, současnou dobu považuji za dobu zvláštního druhu úpadku. Rozhledny se sice staví (dokonce i ve větších počtech než dříve), ale už je nebudují nadšenci, místní spolky ani lokální patrioti, kteří by byli - tak jako dříve - ochotni našetřit na ně peníze, najít co nejlepší místo s dalekým a neotřelým výhledem, vybrat pokud možno originální návrh zohledňující kraj a lokalitu, a pak promyšleně provést výstavbu tak, aby stála co nejméně peněz a byla i poté schopná dlouhodobého provozu. Pokud vím, už několik dlouhých let žádná taková rozhledna, postavená z čirého nadšení a za vlastní našetřené peníze, v Česku nevyrostla. Naopak, naprostá většina stavitelů a investorů se chlubí tím, kolik peněz se jim podařilo získat a utratit z různých fondů. A přestože jim do klína spadly nemalé prostředky, na podobě a funkčnosti řady nových rozhleden se to vůbec neprojevilo. Máme tak rozhledny bez výhledu, na nevhodných místech (např. u místního hnojiště nebo u hřbitova), či rozhledny, u nichž návštěvníka okamžitě napadne, že stavba jaksi neladí s krajinou, anebo má podobu, kterou už viděl mnohokrát na řadě jiných lokalit.

Co konkrétně mi vadí:

Jan Nouza, listopad 2015

E-mail: jan.nouza@tul.cz