Rozhledny Čech, Moravy a Slezska a rozhledny ve světě

Obrázky z historie a současnosti rozhleden v Česku i ve světě

Vítejte na stránkách, které jsou věnovány ROZHLEDNÁM - stavbám, které ještě před nějakými patnácti lety znalo a navštěvovalo jen pár zasvěcených milovníků dalekých výhledů, zatímco dnes patří mezi nejpopulárnější cíle turistických výletů v naší zemi. Tyto stránky vznikly v prosinci roku 1996 a od té doby zaznamenávají stále větší ohlas, který vyjadřuje i počet registrovaných návštěv, jenž se koncem roku 2012 přehoupl přes 500.000.

Na těchto stránkách najdete aktuální informace a zajímavosti o českých i zahraničních rozhlednách, kterými se snažím ilustrovat (a částečně i pozitivně usměrňovat) dění kolem našich vyhlídkových staveb. Cílem stránek je takto doplňovat a aktualizovat informace, které jsem vložil do svých knih věnovaných těmto stavbám, zejména do encyklopedických titulů nazvaných ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA a ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ a do scénáře televizního cyklu ROZHLÉDNI SE, ČLOVĚČE. Právě proto, že jsem autorem těchto knih a dokumentů a jsem tedy vázán smluvními závazky k vydavatelům, nenajdete na těchto stránkách úplné texty k jednotlivým stavbám (kromě několika ukázek) a ani jejich seznamy. Věřím, že většina návštěvníků tyto mé závazky chápe a snad jim tolik nevadí, protože mé knihy si našly už desítky tisích čtenářů. Na oplátku zde mohu nabídnout informace a podrobnosti, které jinde nenajdete, protože jsou výsledkem vlastního mnohaletého (a často dobrodružného) pátrání po historii rozhleden, vycházejí z 30 let budovaného unikátního archivu čítajícího několik tisíc historických i současných pohlednic a fotografií, i rozsáhlé sbírky starých turistických časopisů, průvodců a map, a v neposlední řadě jsou podloženy osobními návštěvami více než 750 rozhleden na celém světě.

Máte-li tedy zájem, nahlédněte se mnou do kroniky českých, moravských i cizích rozhleden, do jejich stářím zažloutlých i novotou svítících stránek:

ROZHLEDNY VE TVARU BAŇKY

Rok 2014 přinesl nebývalé množství rozhleden (postavených v naprosté většině za dotační peníze).
Mezi nimi se najde hned několik ve tvaru baňky - Kotel u Rokycan, Špulka na Benešovsku, Vysoká u Tachova.

AKTUALITY:

DISKUSE KOLEM ROZHLEDEN:

 • ROZHLEDNY V REKONSTRUKCI: Rozhledně na Klatovské hůrce konečně svitla naděje na záchranu, když zastupitelé Klatov v červenci 2010 schválili její rekonstrukci jako hlavní prioritu do připravovaného programu ROP.
 • MODELY ROZHLEDEN: Tak jako jiné významné stavby i rozhledny měly a mají své modely. Někdy byl model postaven ještě před samotnou výstavbou, jako v případě Ještědu. Většina modelů však vznikla později, často jako součást zajímavého hobby - to je i příklad rozsáhlé série modelů L. Šmída z Litovle. Poměrně věrné modely rozhleden se dají stavět i z papíru (za zmínku stojí Ještěd od J. Vavery), dále z plastu, z Lega nebo třeba z Merkuru. Modely se také dají stavět virtuálně, např. v programu Sketch Up, jako to dělá Josef Waters.

  PRO AKTIVNÍ ROZHLEDNÁŘE

   Chcete pomoci pátrat po zaniklých nebo zapomenutých rozhlednách, či uvažujete o stavbě nové dominanty? Pak je zde pro vás sekce, která vznikla na základě dopisů mnoha návštěvníků těchto stran a která je průběžně aktualizována i díky vašim příspěvkům (naposledy 27.9.2009 zásluhou Jaroslava Žebery).

  RARITY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA ROZHLEDEN:

  LITERATURA:

  TELEVIZNÍ CYKLUS:

   Patnáctidílný cyklus nazvaný "ROZHLÉDNI SE, ČLOVĚČE" (režisér Bedřich Ludvík, scénář Jan Nouza a B. Ludvík) natočila Česká televize v roce 1998 a s velkým úspěchem ho odvysílala v letech 1999, 2000 a 2003. Titulní píseň pořadu, kterou složil a nazpíval Bedřich Ludvík, si můžete připomenout ve videoukázce.
   V roce 2003 Česká televize vysílala další zajímavý seriál z tvůrčí dílny Bedřicha Ludvíka. Jmenoval se PAMĚŤ STROMŮ. O dva roky později se s nemenším ohlasem setkal cyklus ZPĚT K PRAMENŮM.

  HISTORIE TĚCHTO STRÁNEK:

   Nejstarší rozhlednové stránky vznikly v prosinci roku 1996, tehdy jako podklad pro přednášku pro studenty architektury Technické univezity v Liberci. Později se staly hlavním informačním zdrojem pro zájemce o český rozhlednový fenomén. Stály také u zrodu televizního seriálu Rozhlédni se, člověče. Stránky jsou po celou dobu provozovány na nekomerčním základě a vycházejí z původních informačních zdrojů a vlastní badatelské práce. Podklady poskytnuté jinými osobami či institucemi jsou uveřejňovány vždy jen s jejich výslovným svolením.


  Jan Nouza
  Ústav informačních technologií a elektroniky
  Technická univerzita v Liberci
  E-mail: jan.nouza@tul.cz