Rozhlednové rarity - v podobě hradů (Německo)

Hornisgrinde (Schwarzwald)
Hohe Warte (Duryňsko)
Feldberg (Taunus)
Feldberg (Schwarzwald)

Nikde jinde než v Německu nenajdete tolik rozhleden, které mají podobu středověkých hradů či dokonce horských pevností. Nejde o nijak staré ani historické stavby. Většina pochází z konce 19. století nebo dokonce z prvních desetiletí 20. století. Tehdejší turistické spolky se prostě v tomto typu masivních kamenných věží zhlédly a považovaly je za vrchol rozhlednové architektury. Na obrázcích jsou čtyři příklady: Hornisgrinde ve Schwarzwaldu z roku 1910, Carl - Eduard Warte na vrchu Hohe Warte v Duryňském lese z r. 1911, Feldberg v pohoří Taunus z r. 1902 a Feldberg ve Schwarzwaldu z roku 1913. Všechny dodnes existují, i když dvě z nich po roce 1945 obsadila armáda.
V ostatních zemích je tento typ rozhleden spíše výjimkou. U nás se k němu nejvíce blížila věž na Pradědu. Jistě není náhodou, že její kopie byla nyní postavena - kde jinde, než právě v Německu - na vrcholu Wetzsteinu u městečka Lehesten v Duryňsku. Zde je její obrázek.

Další podrobnosti a zajímavosti najdete v dvoudílné kronice českých a světových rozhleden: ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA. a ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ.