Petřínská rozhledna v Praze

Ukázka titulní strany Časopisu turistů ze srpna roku 1891. Chcete-li si přečíst celý článek, zde jsou str.2, str.3, str.4,str.5,str.6, str.7. Autorem byl tehdejší redaktor Časopisu turistů dr. Vilém Kurz, významná postava KČT, jehož jméno dodnes nese věž na Čerchově.

Otevření rozhledny bylo tehdy největší událostí v Praze, v níž právě probíhala Jubilejní zemská výstava. Podrobně je historie věže (a také lanovky, která se stavěla současně) popsána v knize PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A DALŠÍ PRAŽSKÉ VYHLÍDKOVÉ STAVBY. Původní vzhled rozhledny, ještě se svatováclavskou korunou na vrcholu, je zachycen na dobové pohlednici.

© 2001 Jan Nouza.