Rozhlednové rarity - parkové rozhledny

Krásný Dvůr (Česko)
Bergen (Německo)
Budapest (Maďarsko)
Stockholm (Švédsko)

Rozhledny v zámeckých či městských parcích všeobecně patří k nejhonosnějším vyhlídkovým stavbám. U nás se s nimi můžeme setkat např. v Lednickém parku (Minaret) nebo v Krásném Dvoře u Podbořan (na obrázku). V Německu je jich dokonce několik desítek. Do výše uvedené galerie byla vybrána Arndtova rozhledna v Bergenu na Rujáně. Maďarsko reprezentuje Alžbětina rozhledna korunující nejvyšší vrcholek Budapešti. Poslední obrázek představuje honosnou parkovou rozhlednu zvanou Bredablick, která dominuje Skansenu ve švédském Stockholmu.

Další podrobnosti a zajímavosti najdete v knihách ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA. a ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ.