Proměna Liberecké výšiny mezi roky 1901 až 2013

Obrázky a fotografie objektu na Liberecké výšině z let kolem roku 1901, z roku 2000 a po znovuotevření v únoru 2013 (snímky Josefa Chaloupky)

Vyhlídková restaurace na Liberecké výšině je příkladem městské rozhledny v jizerskohorské oblasti. V letech 1900-1901 ji nechal vybudovat textilní magnát baron Heinrich Liebieg. Jeho přáním bylo přenést do Liberce kus starého Německa. A to nejen obrazně, ale i doslova. Se svou představou se obrátil na norimberského architekta, profesora Josefa Schmitze. Ten barona nadchnul projektem výletní restaurace v podobě středověkého hradu, korunovaného vysokou vyhlídkovou věží.

Aby objekt opravdu působil historickým dojmem, stavělo se ze starých, často již předtím použitých kamenů, na jejichž venkovní straně se záměrně ponechával mech. Hrubá omítka, mnohdy jakoby stářím zvětralá a místy odpadlá, měla rovněž stavbě dodat starobylou patinu. Architekt šel ve splnění vize svého zadavatele dokonce tak daleko, že nechal z Norimberka do Liberce přivézt staré, věkem zčernalé střešní tašky, sejmuté z jednoho středověkého domu určeného ke zbourání. Mohutná vstupní brána, hradby se střílnami i nádvoří s hlubokou studnou, to vše mělo dokreslovat atmosféru hradu, nazvaného na počest panovníka Hohenhabsburg.

Na severním okraji Liberce tak vyrostl nový výletní objekt, který byl veřejnosti předán dne 1. září roku 1901. Pro návštěvníky, především ty movitější, byla připravena stylová restaurace s loveckým salónkem a se sklepem dobře zásobeným kvalitním vínem. Ostatní se mohli potěšit alespoň pěkným výhledem na město a Jizerské hory z pětadvacetimetrové rozhledny. K dispozici jim byly dokonce dvě vyhlídky, jedna, tak zvaná "zimní", se zasklenými okny a o patro výše pak otevřená "letní" vyhlídka.

Bohužel, v 60. letech byla původní podoba znehodnocena necitlivou rekonstrukcí a zejména moderními přístavbami, které nerespektovaly daný historizující styl. Návštěvníkům sloužila až do počátku 90. let. Pak se několikrát měnili nájemci i majitelé, přičemž objekt chátral a veřejnosti byl téměř 20 let nepřístupný.

Teprve současnému majiteli se podařilo (s využitím evropské dotace) provést kompletní rekonstrukci a přeměnu zchátralého objektu ve výletní a vyhlídkovou restauraci s ubytovacími možnostmi. Ta je v provozu od 2. února 2013. Je jen škoda, že ani tentokrát se nepodařilo organicky propojit původní část (zejména kamennou věž) s novými přístavbami. Jejich hladce omítnuté zdivo, tvar a rozměry některých oken, či poněkud lacině působící náznaky hrázdění kazí celkový dojem z rekonstrukce. (Příkladem mnohem citlivěji provedené opravy, jejíž součástí bylo též rozšíření kapacity, jen např. nedaleký jablonecký Petřín.).

© 2013 Jan Nouza