ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ

Výpravná kniha
ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ
navazuje na úspěšnou publikaci Rozhledny Čech, Moravy a Slezska, z roku 1999, a televizní seriál Rozhlédni se člověče. Pokračování si vynutil netušený rozmach rozhleden na přelomu 20. a 21. století vyvolaný nebývalým zájmem turistů, obcí, spolků i rozvojem mobilní telefonie. Vedle unifikovaných stožárů naštěstí vznikají i architektonicky zajímavé věže, které se stávají ozdobou kraje a lákadlem pro návštěvníky.
Kromě dokumentace překotného dění kolem českých rozhleden mezi roky 1999 a 2003 přináší kniha textové i obrazové informace o nejpozoruhodnějších rozhlednách v Evropě i ve světě.
Knihu v roce 2003 vydalo Nakladatelství 555, Rumunská 47/16, 460 01 Liberec.