ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Výpravná kniha
ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA
představuje dvousetletou historii rozhleden a vyhlídkových staveb v naší republice. Souborné dílo je výsledkem dvacetiletého bádání a zaznamenává - textem i obrazem - osudy více než tří stovek staveb. Kniha ma tři oddíly. V prvním je přehledný historický nástin výstavby rozhleden, popis různych typů a podob vyhlídkových věží a povídání o tom, jak se rozhledny stavěly. V druhém je vyprávění o všech existujících a většině zaniklých rozhleden rozdělený do kapitol podle oblastí. V třetí části čtenář nalezne tabulkový přehled všech zmíněných staveb, různé statistické údaje, mapky, apod. V knize se nachází více než 300 historických pohlednic, nové záběry rozhleden, vyhlídková panoramata, ukázky plánů a projektů, atd.
Knihu v roce 1999 vydalo Nakladatelství 555, Rumunská 47/16, 460 01 Liberec.