Jednoduché vyhlídkové stavby:

Hlavatice u Turnova
Babí lom u Brna
Proseč. hřeben u Liberce