Rozhledna Hard v Sokolově

Proměny stavby na Hardu v průběhu téměř sta let - obrázky pocházejí z let 1907, 1933, 1995 a 2001

Hard je novodobý název návrší na východním okraji okresního města Sokolova. Místo se původně nazývalo Hartberg a kromě hřbitova a střelnice na něm stával také kamenný gloriet vybudovaný městským okrašlovacím spolkem. Jenže na počátku 20. století byl už značně zchátralý a nepřístupný. Vedení spolku se proto na svém výročním zasedání v březnu roku 1907 rozhodlo, že gloriet, který už stejně přerůstaly stromy, nechá přestavět na skutečnou rozhlednu. Akci si vzal na starost městský stavitel Heinz. Podle jeho projektu byla stávající kamenná podstava zvýšena o dvanáctimetrovou dřevěnou nástavbu se dvěma vyhlídkovými patry. Nižší nabízelo otevřený vyhlídkový prostor a vyšší prosklenou terasu. Celá věž měřila od paty až ke špičce korouhvičky osmnáct metrů a stala se tak daleko viditelnou dominantou města. Dokončena byla na říjnu 1907 a poprvé zpřístupněna 15. dubna následujícího roku.

Vzhled věže byl později upraven přidáním zasklených oken také do spodní terasy, ale ani tak nevydržela dřevěná nástavba příliš dlouho. Počátkem 30. let musela být snesena. V roce 1933 dalo město bývalou rozhlednu přebudovat na památník obětem 1. světové války. Přízemí bylo využito jako pietní síň a na vrcholu podstavy stanula pětimetrová socha Krista, jejímž autorem byl sokolovský výtvarník Toni Schönecker. Tato podoba vzala za své v průběhu válečných událostí.

Téměř půlstoletí pak na místě stálo torzo, o jehož původu nic netušili ani obyvatelé samotného města. Teprve v roce 1999 přišel radní a projektant Martin Volný s myšlenkou na obnovení rozhledny. Podle jeho plánů a s podporou grantových prostředků se podařilo stavbě vrátit její původní podobu a účel. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 26. dubna roku 2001.

Na základě autorovy knihy Rozhledny a vyhlídky kraje západočeských lázní . (Vyšla v roce 2001 v Nakladatelství 555.)

© 2001-2008 Jan Nouza.