Rozhledna na Dobrošově u Náchoda

První rozhledna na Dobrošově postavená odborem KČT v roce 1895 Pohlednice Jiráskovy chaty s rozhlednou na Dobrošově vydaná v 20. letech

Dobrošov je už od konce 19. století baštou náchodské turistiky. Přesně od 24. listopadu 1895, kdy nad rozhlednou nově otevřené dobrošovské chaty poprvé zavlál prapor v národních barvách. Tehdejší chata působila velice skromně. Stála také pouze 2300 zlatých a pro místní odbor KČT ji navrhl stavitel Jan Svoboda. Měla tři přízemní místnosti, nad nimiž se zvedala osmiboká zděná věž vysoká 6 m.

Její kapacita však brzy přestala stačit rostoucímu počtu návštěvníků. Vedení odboru proto zvažovalo různé plány dostavby, až se nakonec přiklonilo k myšlence vybudovat úplně nový objekt podle návrhu významného českého architekta Dušana Jurkoviče. Jeho projekt horské chaty korunované 24 m vysokou rozhlednou spatřil světlo světa již v roce 1912, avšak kvůli válečným událostem musel být na řadu let odložen. Znovu ožil až v roce 1921 v souvislosti s celonárodními oslavami sedmdesátých narozenin spisovatele Aloise Jiráska uspořádanými v centru Mistrova kraje, v Náchodě. Slavnosti vyvrcholily položením základního kamene k Jiráskově chatě na Dobrošově. V sobotu 9. července přišly na vrchol tisíce lidí, z nichž většina přinesla s sebou v batohu cihlu na stavbu. Kdo nechtěl nebo nemohl, vykoupil se drobnou částkou, za níž obdržel pamětní pohlednici s Jurkovičovým návrhem. Zisk ve výši 90 000 Kč mohl být okamžitě použit k zahájení výstavby. Ta trvala dva roky a byla završena neméně slavnostním předáním Jiráskovy chaty veřejnosti dne 30. září 1923. Pro náchodský odbor KČT to znamenalo více než úspěšnou tečku za prvními třiceti lety činnosti.

Je paradoxní, že o 70 let později museli jejich nástupci svádět velký boj o to, aby se chata opět mohla vrátit k původním účelu. V roce 1995 ji Klub českých turistů vykoupil zpět od posledního majitele, Jednoty Hronov, za částku 6 milionů Kč. Celkem 6 let pak trvala generální oprava, která si vyžádala přibližně dalších 20 milionů korun. Přispěl na ni stát, ústředí a odbory KČT, ale také stovky dobrovolných dárců.

© 2002 Jan Nouza.

Na základě autorovy knihy Rozhledny Čech, Moravy a Slezska .