Rozhledna Čerchov - 100 let

  

Více historických i současných obrázků najdete na zvláštní stránce.

Nejvyšší vrchol Českého lesa leží jen necelé dva kilometry od německé hranice. A právě blízkost hranic vždy hrála v jeho historii klíčovou roli. O možnost postavení rozhledny na jeho vrcholu se utkali čeští a němečtí zájemci již na počátku devadesátých let 19. století. Bavorští turisté sice projevili zájem dříve, ale jejich žádost nebyla majitelem panství, hrabětem Stadionem, vyslyšena. Povolení, spojené dokonce s finanční podporou, získal naopak domažlický odbor Klubu českých turistů, jehož členové rozhodli o stavbě dřevěné rozhledny v březnu 1894. Plán zhotovil tesařský mistr Jakub Zelenka, jenž pak s několika pomocníky stavbu zrealizoval (za cenu 450 zlatých) během 33 dnů. Rozhledna byla třípatrová a měřila 17 metrů. Slavnostní otevření, konané 15. července 1894, se stalo významnou událostí pro celý kraj, neboť šlo o první českou stavbu podobného druhu v tomto koutu Čech. Zúčastnily se jí proto nejen stovky obyvatel Chodska, ale i početná delegace Klubu českých turistů a jeho odborů z celých Čech. O tři roky později přibyla k chatě stylová horská chata zvaná „chýše" Pasovského (na počest tehdejšího předsedy KČT).

Dřevěná konstrukce, úpějící každoročně pod tíhou několika tisíc návštěvníků vydržela pouhých deset let. Mezitím se již domažlický odbor rozhodl postavit rozhlednu zděnou podle plánů, které nakreslil a daroval architekt Vratislav Pasovský. Podobně velkoryse se zachoval i stavitel Froněk, který se ujal vedení stavby bez nároku na honorář. Slavnost položení základního kamene se konala 23. května 1904 a ještě téhož roku byla rozhledna dohotovena. Tvořila ji 19 m vysoká kamenná věž z kyklopského zdiva zakončená prosklenou dřevěnou vyhlídkovou nástavbou, jejíž vrchol dosahoval ještě o dalších 6 metrů výše. Rozhledna dostala jméno Kurzova, na památku jednoho ze zakladatelů KČT dr. Viléma Kurze. Veřejnosti byla předána s velkou slávou 16. července 1905.

Zájem o návštěvu Čerchova každým rokem vzrůstal, a proto byla za první republiky postavena vedle původní Pasovského chýše druhá chata. Výletníkům začala sloužit v srpnu 1927. Radost z ní však netrvala dlouho. V roce 1938 byly objekty zabrány německým vojskem a o 12 let později pro změnu československou armádou. Celá oblast se navíc stala součástí pohraničního pásma, do něhož byl přístup přísně zakázán. V 70. letech armáda zbourala obě turistické chaty, rozhlednu přetvořila ke svým účelům a poblíž ní nechala vyrůst mnohem vyšší a nepříliš vzhlednou radarovou věž.

Po roce 1989 se zdálo, že předání rozhledny původnímu vlastníkovi nebude nic bránit. Jenže jednání mezi ministerstvem obrany a KČT dlouho nevedla ke kýženému konci. Diváci televizního cyklu Rozhlédni, se člověče, si možná vzpomenou, že natáčecí štáb se ještě v roce 1998 musel spokojit pouze se záběry Čerchova snímanými přes plot opatřený ostnatým drátem. V létě roku 1999, už po odvysílání dokumentu, bylo turistům povoleno uspořádat velký mezinárodní sraz spojený s výstupem na čerchovskou věž. Dlouhé období nejistoty skončilo krátce nato, 1. listopadu 1999, kdy byla rozhledna i s přilehlými pozemky definitivně vrácena odboru KČT v Domažlicích. Ještě v témže roce vyhlásili chodští turisté veřejnou sbírku a sami či s podporou specializovaných firem se pustili do nezbytných oprav. Zpevnili především zdivo léta neudržované věže a zabezpečili přístup na vyhlídkový ochoz. Zachráněnou rozhlednu předali veřejnosti na velkolepé oslavě uspořádané 16. července 2000. Práce na obnově Kurzovy věže a přilehlého areálu tím však neskončily. Celkové náklady vynaložené na rekonstrukci dosahovaly ke konci roku 2002 již 1 279 tisíc korun, z čehož téměř tři čtvrtiny věnovali dobrovolní dárci. Jejich příspěvky budou vítány i nadále, neboť domažličtí turisté plánují zastřešení a zasklení ochozu.

V roce stoletého jubilea se navíc podařilo dosáhnout toho, že zpustlé vojenské objekty mohou být z vrcholu definitivně odstraněny. Čerchov a Kurzova rozhledna tak opět budou chloubou celého Chodska

© 2005 Jan Nouza.
Na základě vlastních knih ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA a ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ.
Text i obrázky jsou chráněny autorským zákonem, který zakazuje jakékoliv jejich kopírování a neoprávněné rozšiřování.

Na hlavní stránku rozhleden