Rozhledna v Aši

Původní a současná podoba mohutné kamenné rozhledny na vrchu Háj v Aši

Vrchol Háje, dosahující výšky 758 m nad mořem, je nejvyšším bodem české části Smrčin a zároveň také nejvyšším místem ašského výběžku. Rozhledna, která na něm stojí, je považována za jednu z nejmohutnějších staveb tohoto druhu u nás. Je 34 m vysoká a svými rozměry i masivním provedením překonává všechny ostatní kamenné věže v Čechách a na Moravě.

Myšlenka postavit na Háji rozhlednu se poprvé objevila již v roce 1874. Tehdy byl založen stavební fond, který město Aš podpořilo vkladem 50 zlatých. Peníze však přibývaly velmi pomalu a ani po 20 letech nestačily k zahájení výstavby. Obrat nastal až v roce 1895, kdy se v sousedním Německu konaly velkolepé oslavy 80. narozenin Otto von Bismarcka. Železný kancléř měl mnoho obdivovatelů i zde, na Ašsku a Chebsku, a tak bylo rozhodnuto, že budoucí rozhledna ponese jeho jméno. Členové stavebního výboru využili nové příležitosti a apelovali na občany, aby peněžními dary přispěli k jejímu brzkému postavení. V okamžiku, kdy suma dosáhla dostatečné výše, oslovili význačného drážďanského architekta Wilhelma Kreise a požádali ho o vhodný projekt. Ze tří nabídnutých možností si vybrali ten, který v roce 1901 získal zlatou medaili na umělecké výstavě v Drážďanech.

Stavba byla zahájena 18. října 1902 položením základního kamene a trvala téměř dva roky. Rukama dělníků pracujících pro stavební firmu Ernsta Hausnera prošlo 666 metrů krychlových žulových kvádrů, z nichž některé vážily až 2,5 tuny, dále 65 tisíc cihel, 58 vagónů písku, 5 vagónů vápna, 3 vagóny cementu a mnoho dalšího materiálu. Celkové náklady dosáhly výše 58 966 rakouských korun. O to slavnostnější bylo ale otevření Bismarckovy rozhledny, které se odehrálo 19. června roku 1904 za účasti několika tisíc návštěvníků.

Mohutná rozhledna, jejíž zdi mají údajně hmotnost 2 000 tun, už téměř sto let úspěšně vzdoruje času a horskému klimatu. Spolu s nedalekou turistickou chatou tvoří hlavní atrakci výletního a sportovního areálu, o nějž se stará město a místní odbor Klubu českých turistů.

Při příležitosti stoletých narozenin prošla rozhledna i její okolí velkou proměnou. Přerostlé stromy byly vykáceny, čímž se výrazně zlepšil výhled, a na jejich místo byly vysázeny nové stromky a okrasné keře. Věž byla staticky zpevněna, nákladně opravena a instalováno bylo též osvětlení pro slavnostní příležitosti. Tou nejvýznamější byla oslava jejích stých narozenin, která proběhla ve dnech 18.-19.6.2004. Při té příležitosti byla v ašském muzeu otevřena výstava věnovaná výročí této stoleté památky. Reportáž z oslav si můžete prohlédnout zde.

A na závěr ještě jedna zajímavost. Architekt ašské věže, Wilhelm Kreis, již předtím navrhl projekt vzorové Bismarckovy věže. Ten byl potom zrealizován celkem na 47 (!) místech v tehdejší Německé říši. Návrh pro Aš je naštěstí originálem, ale pozorný návštěvník si může všimnout, že vchodový prostor ašské rozhledny je navržen přesně ve stylu vzorového Kreisova projektu. Porovnejte si sami s obrázky na stránce věnované Bismarckovým věžím.

Další podrobnosti a zajímavosti najdete v dvoudílné kronice českých a světových rozhleden: ROZHLEDNY ČECH, MORAVY A SLEZSKA. a ROZHLEDNY NA PRAHU 21. STOLETÍ.

© 2004 Jan Nouza.